3 Mart, 3 Kanun, 3 Devrim

03 Mart 2021 Çarşamba, 06:26

3 Mart, 3 Kanun, 3 Devrim

Anadolu’yu pençesine almış cehalet ve Ortaçağ karanlığına karşı Türkiye’nin çağdaş uygarlık hedefi 3 Mart 1924’te, TBMM oturumlarında art arda kabul edilen ve tarihe Üç Devrim Yasası olarak geçen 3 yasa ile resmen başladı.

Hilafetin Kaldırılması, Şer’iyye ve Efkaf Vekaleti ile Erkan-ı Harbiyei Umumiye’nin Kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat kanunları, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasal ve toplumsal yaşamının tarihi dönüm noktasını oluşturmaktaydı.

Bu kanunlarla birlikte hilafet kaldırıldı ve hanedanlık ülke toprakları dışına çıkarıldı. Toplumu ilgilendiren işlerde yasama ve yürütme yetkileri TBMM’ye geçti; şeriat son buldu. Genelkurmay bakanlığı kaldırılarak askerin siyasetle ilişkisi kesildi; halk demokrasisinin önü açıldı. Öğretim birliği ile medrese eğitimi kaldırıldı. Bilimsel, laik ve milli bir eğitimle “Ülküm: yükselmek ve ileri gitmektir!” diyen nesiller yetiştirmenin yolu açıldı.

“Üç Devrim Kanunu” çağdaş uygarlık hedefine ulaşmak için, 97 yıl önce attığımız ilk adımdır. Cumhuriyet Devrimi kanunları ve uygulamalarıyla hayat bulan Türk kadınının temsilcileri olarak, yürümeye devam ediyoruz. Büyük Önderimizi ve Devrimci Kadrolarını saygıyla, sevgiyle, minnetle anıyoruz.

Prof. Dr. Tülin Oygür

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Bilgin