AKS’ta bu hafta (2 – 7 Nisan 2019)

31 Mart 2019 Pazar, 15:18

AKS’ta bu hafta (2 – 7 Nisan 2019)

Tanıtım Toplantısı
Doğaya Güç Kat
3 Nisan 2019, Çarşamba
17:00

Doğaya Güç Kat Tanıtım Toplantısı 3 Nisan 2019 günü saat 17:00’da Antalya Kültür Sanat’ta gerçekleşecek.
Proje kapsamında doğa koruma kuruluşlarının daha etkin çalışabilmesi için gönüllü katılımını arttırmak ve katılımcıların doğa koruma konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla iki farklı hedef belirlenmiştir. Gönüllü sayısı ve katılımını arttırmak amacıyla çeşitli organizasyonlar ve tanıtım etkinlikleriyle gönüllü ağı oluşturulması planlayan topluluğun doğa koruma atölyeleri adıyla düzenleyeceği eğitimler sayesinde katılımcıların bilgi ve becerileri artırarak kapasite gelişimini sağlayacak ve doğa koruma konusunda yetişmiş eleman ihtiyacının giderilmesine yönelik adımlar atılacaktır.

Felsefe Konuşmaları
Spekülatif Düşünce, Felsefe ve Edebiyat
6 Nisan 2019, Cumartesi
16:00
Felsefe Konuşmaları Antalya Kültür Sanat’ta devam ediyor!

6 Nisan Cumartesi günü saat 16:00’da başlayacak 2019’daki dördüncü buluşma “Spekülatif Düşünce, Felsefe ve Edebiyat” başlığı altında gerçekleşecek. Mersin Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Dr. Hakan Atay’ın konuşmacı olarak katıldığı programın moderatörlüğünü Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Cihan Camcı üstlenecek.

Biletler 10 TL’dir, AKS gişelerinden ve biletantalya.com üzerinden temin edilebilir.

Dr. Hakan Atay: Hakan Atay 1977 yılında Gaziantep’te doğdu. 1993’te Antalya Lisesi’nden mezun olduktan sonra ODTÜ Fizik Bölümü’nde öğrenim görmeye başladı. İkinci sınıftayken ODTÜ Felsefe Bölümü’ne geçti ve 2000 yılında bu bölümden mezun oldu. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nde başladığı yüksek lisans eğitimini “Hevesname’de Aşk Oyunu: Tacizade Cafer Çelebi’nin Özgünlük İdeali” başlıklı teziyle 2003 yılında tamamladı. Ardından doktora çalışmaları için Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Binghamton Üniversitesi (SUNY) Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’ne gitti. 2015 yılında “Guarding the Thought: Heteronymy and Philosophy” (“Düşünceyi Muhafaza Etmek: Heteronimlik ve Felsefe”) başlıklı teziyle bölümün Felsefe, Edebiyat ve Eleştiri Teorisi (PLC) programından doktora derecesi aldı. Edebiyat ile modern felsefe ilişkileri üzerine yoğunlaşan çalışmalarını hâlen Mersin Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde sürdürüyor. Alain Badiou, Ray Brassier, Peter Brooks, Jean-François Lyotard, Chantal Mouffe, Robert Paxton ve Fernando Pessoa gibi felsefeci, tarihçi, düşünür ve yazarların çeşitli eserlerini Türkçeye kazandırdı. Yazıları Pessoa Plural: A Journal of Fernando Pessoa Studies, Journal of American Studies of Turkey, Journal of Turkish Studies, Monograf, Felsefe Tartışmaları, Yeditepe’de Felsefe, Sıcak Nal ve Varlık gibi dergilerde yayımlandı.

Doç.Dr. M. Cihan Camcı: Doktorasını, TÜBA Bütünleşik Doktora Bursu’yla Essex Üniversitesi ve ODTÜ’de tamamlayan, Doç. Dr. Cihan Camcı, Akdeniz Üniversitesi Felsefe bölümünde çalışmaktadır. Başlıca çalışma alanları dil felsefesi ve pragmatizm, fenomenoloji ve varoluşçuluk, sanat felsefesi, özellikle sinema ve edebiyat eleştirisi, kimlik olan Camcı’nın, pek çok yayınlanmış ulusal ve uluslararası kitap bölümü, ulusal basında yayınlanmış yorum yazıları, makalesi ve Heidegger üzerine bir kitabı vardır.

AKS’ta Gündem
Tanıtım Toplantısı: KöprüSanat – “Yaşlanmayı Sanatla Aşmak”
7 Nisan 2019, Pazar
14:00

Afiş görseli: “Bizim Sayfiyelerimiz” sergisinden Zeki Faik İzer – Doğaya İmaj, TCMB Koleksiyonu

AKS Öğrenme kapsamında başlayacak KöprüSanat “Yaşlanmayı Sanatla Aşmak” programının tanıtım toplantısı 7 Nisan 2019, Pazar günü saat 14:00’da AKS oditoryumunda gerçekleşecek. Demans/Alzheimer erken evre ve orta evredeki kişiler, onların aile üyesi bakımverenleri ve risk grubundaki kimseler için özel hazırlanan KöprüSanat programında sekiz hafta boyunca çeşitli sanat atölyeleri düzenlenecek. Bu atölyeler ve program hakkında genel bilgi vermeyi amaçlayan tanıtım toplantısında program koordinatörü Özgür Arun, program eğitimenleri Banu Karademir Arun ve Tuğçe Keleş ilgili katılımcıların sorularını yanıtlayacak.

KöprüSanat, Türkiye’nin hızla yaşlanan nüfusunun farkında olan ve toplumsal yaşam içinde kuşakların etkileşim içinde kalmasını hedefleyen bir anlayışın ürünüdür. KöprüSanat, yaşlanma sürecinde çeşitliliğin ve farklılıkların değerini bilen bir yaklaşımla, sanatı daha geniş toplumsal kesimlerle paylaşmak üzere müzeler için öğrenme programları geliştirmektedir. Yaşlanan bir toplumda, nüfusun yeteneklerinin ve ihtiyaçlarının farkında olan programlarla, sanatı müzelerden konutlara doğru genişleyen bir halkada paylaşmak programların temel hedefidir.

KöprüSanat programları, Demans/Alzheimer hastaları ve bu hastaların yakınları olan aile üyesi bakımverenler için erişilir sanat çalışmaları planlanmaktadır. Yaşlanma çalışmalarında deneyimli eğitmenlerle birlikte, yaşlanan nüfusun ihtiyaçlarına karşılık verecek, yeteneklerini destekleyerek sürdürülebilir bir denge içinde kuşaklararası aktarımı sağlayacak sanat programları, erken ve orta evredeki demans/Alzheimer hastaları ve yakınları için uygulanabilir. Böylece, bu rehber içinde özel bir toplumsal kesimi oluşturan demans/Alzheimer hastalığından muzdarip kişiler ve aile üyesi bakımverenler için çeşitli KöprüSanat programlarının içerikleri sunulmaktadır.

Program koordinatörü:
Özgür Arun: 1977 yılında Anadolu’da bir köyde doğmuş ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) yüksek öğrenimini tamamlamıştır. 2001 yılında ODTÜ’den mezun olduktan sonra Berlin’e yerleşmiş ve 2002 yılının sonuna kadar araştırmalarına burada devam etmiştir. Türkiye’ye döndükten sonra, 2004 ve 2011 yılları arasında ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2011 yılında, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak araştırmalarına başlayan Arun, 2013 ile 2016 yılları arasında Gerontoloji Bölüm Başkanlığını yürütmüştür. 2014 yılında Akdeniz Üniversitesi “Bilim, Hizmet, Teşvik” ödülleri kapsamında, sosyal bilimler alanında ödül alan Arun, 2017 yılında ise Association for Gerontology in Higher Education (AGHE) tarafından yüksek öğrenimde etkileyici ve yenilikçi çalışmalar yapan ve üstün liderlik sergileyen bilim insanlarına verilen Rising Star ödülüne layık görülmüştür. Yüksek öğrenim, gençlik ve işsizlik, kırsal kalkınma, gelir ve refah, çocuk işgücü ve engellilik konularında araştırmalar gerçekleştiren Arun’un güncel çalışmaları ve yazıları, yaşlılık, kuşaklar arası ilişkiler, kültür, sınıf ve beğeniler üzerinedir. Arun, yaşlanma ve yaşlılık yazınında öncü konumda olan The Gerontologist dergisinin Türkiye’den seçilmiş ilk ve tek editörüdür.

Eğitmenler:
Banu Karademir Arun: 1979 yılında, Ankara’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Özel Arı Koleji’nde; lise öğrenimini Ayrancı Lisesi’nde tamamladı. Lisans eğitimini, Orta Doğu Teknik Üniversite’nin (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü’nden aldı. ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. Üniversite öğrenimi sırasında tüm seçmeli derslerini Güzel Sanatlar Bölümü’nden alıp, iki sene üniversitenin heykel atölyesinde amatör olarak çalıştı. Sosyoloji ve endüstri
ürünleri dışında, ilgi alanları, iletişim, toplumsal cinsiyet, sanat ve sanat tarihidir. Halen, Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Tuğçe Keleş: Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü’nden 2016 yılında mezun olan Tuğçe Keleş halen aynı bölümde yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. 2016 yılında 7 aylık bir tiyatro oyunculuğu eğitimi aldıktan sonra 2017-2018 yılları arasında yaratıcı drama liderliği eğitim programına katılmış ve programı başarıyla tamamlayarak MEB Yaratıcı Drama Liderliği sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi’nde redaktör olarak görev yapmakta olan Keleş, yaşlanma, eğitim bilimleri, yetişkin eğitimi ve yaratıcı drama alanlarında çalışmalar yürütmektedir.

Destek verenler
Türkiye Alzheimer Derneği Antalya Şubesi
Artı Nefes Vakfı
Senex: Journal of Aging Studies

Güncel Sergi:
Bizim Sayfiyelerimiz: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu’ndan Bir Seçki
28 Mart – 28 Temmuz 2019

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz