Antalya Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi’nin Kuruluş Öyküsü

27 Şubat 2017 Pazartesi, 19:15

Antalya Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi’nin Kuruluş Öyküsü

1982 yılında Akdeniz Üniversitesi kurulduktan sonra Üniversitenin çekirdeğini oluşturan Tıp fakültesi ilk mezunlarını 1983 yılında verdi.

1990 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kliniği içindeki Çocuk Genetik yan dalının sorumlusu olarak Doç. Dr. Şükran Taçoy görevlendirildi. Çocuk genetik yan dalına başvuran hasta sayısının gittikçe artması, ülkemizde engellilerimize ait alt yapının, özellikle toplumsal açıdan yetersizliği dikkat çekici düzeydeydi. Kliniğimiz ve bölümümüz içinde Antalya’da engelli çocuklar için, ‘HAKÇA’ ve ‘İNSANA YARAŞAN’ bir eğitim ve rehabilitasyon merkezi kurulması kararı alındı. Bu kapsamda Doç. Dr. Şükran Taçoy tarafından ‘ENGELLİLER MERKEZİ PROJESİ’ hazırlandı. Bu projenin hayata geçirilebilmesi için, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, engelli çocuk ebeveynleri, Antalya’da hayırsever vatandaşlardan kurulu bir lokomotif dernek kurulması gerekiyordu. Böyle bir yapılanmanın ülkemizde nasıl kurulabileceği düşünülerek, özen gösterilerek, sorumluluk duygusuyla birkaç yıl araştırıldı. Sonuçta böyle bir projenin hayata geçirilmesinin dörtlü bir örgütle olacağı anlaşıldı.

* Devlet(Vali)

* Yerel Yönetim(Büyükşehir Belediye Başkanlığı)

* Üniversite(Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü)

* Sivil Toplum Kuruluşları(Özel Çocukları Destekleme Derneği)

Yapılan tüm çalışmalar sonucunda dernek hazırlıkları başladı ve tamamlandı. Bu projede iki temel amaç belirlendi. ‘BİLİMSEL’ ve ‘TOPLUMSAL’ hizmetler esas alınarak 2003 yılında ‘ÖZEL ÇOCUKLARI DESTEKLEME DERNEĞİ’ kuruldu.

Bu projenin hayata geçirilebilmesi için üç temel hazırlığın yapılması gerekiyordu

1- Fiziksel alan

2- Eğitici ve yardımcı personel seçimi

3- İdari ve mali işlerin planlanması.

Fiziksel alanla ilgili çalışmalar için dönemin Antalya Valisi Sayın Alaaddin YÜKSEL’e proje anlatıldı. Kensinden bu projeye DESTEK SÖZÜ alındı. 16+26=42 Dönüm arazinin Maliye Bakanlığı’ndan tahsis edilmesi ile sağladığı büyük yardım unutulmayacaktır.

2004 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes TÜREL ‘e proje detayları ve arazinin temin edildiği anlatıldı. BİNALARIN YAPTIRILMASI KONUSUNDA KENDİSİNDEN SÖZ ALINDI. Türkiye’de ilk ve tek olan bu eşsiz merkezimizin yapımındaki katkısı, Antalya’daki engelli bireylerimizin eğitimi için çok büyük bir adım olmuştur. Türkiye‘de ilk ve tek olan bu eşsiz binanın Antalya‘mıza kazandırılmasında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menderes TÜREL ‘in katkıları hiçbir zaman unutulamayacak bir hizmettir.

IMG_5258

Derneğin hazırladığı proje doğrultusunda MİMAR OKAN YANTAÇ VE EKİBİ tarafından hazırlanan çizimlerle, binaların tasarımı ve kesinleşmiş planları hazırlandı. Yapılan ihale sonrasında merkezin inşaatı , İNŞAAT MÜHENDİSİ ZİYA TOSUN’A ait İNPRODEK A.Ş. tarafından üstlenilmiştir.

2004 Yılında Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Yaşar UÇAR’a proje ve işbirliği konusunda bilgiler verildi. Akdeniz Üniversite rektörlüğünden ‘AKADEMİK DESTEK VERME’ sözü alındı.

Tüm işlemlerin bitmesinin ardından 24 Kasım 2007 tarihinde yerleşkenin temeli atıldı. Mayıs 2009’da teslim edilmesi kararlaştırıldı. Ancak Mart 2009’da yapılan yerel seçimlerle Büyükşehir Belediyesinde yönetim el değiştirdi. Yeni belediye yönetimi ‘BİRLİKTE’ çalışalım çağrısı yapmadı. Tam aksine derneğimize, merkezin sadece mevcut belediye tarafından çalıştırılacağını bildirdi.

Mart 2014’ te tekrarlanan yerel seçimlerle birlikte Sayın Menderes TÜREL seçimi tekrar kazandı. Bir süre sonra Özel Çocukları Destekleme Derneği’ne merkezin birlikte çalıştırılması teklifi getirildi. Dernek genel kurulundan onay alınınca bu merkezi çalıştırma kararı alındı. Bu merkezi çalıştırmak üzere yeni bir dernek olan ‘ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİ DESTEKLEME DERNEĞİ(ÖZGEBİR)’kuruldu. Kurucu Başkan ve Dernek Başkanı olarak Doç. Dr. Şükran Taçoy yeniden görevlendirildi. Yeni dernek 19.06.2014’te resmen çalışmalarına başladı.

O günden sonra tüm kuruluş ve iç çalışma yönergesi hazırlanarak; bölümler, alt birimleri, ilgili çalışanları; hem akademik hem toplumsal prensiplerimiz göz önünde tutularak yeterli bir yapılanma oluşturuldu.

17.03. 2015 Tarihinde Özel Gereksinimli Bireyleri Destekleme Derneği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında önce özel bir protokol hazırlandı. Bir süre sonra Derneğimiz(ÖZGEBİR) ile Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında hazırlanan protokol çerçevesinde merkezin kurum haline dönüştürülmesi sağlandı.

Özel okulumuz ve Rehabilitasyon merkezimiz bilimsel ve toplumsal esaslara uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

ENGELLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz