Antalya Güçbirliği Platformu Genel Kurul Çağrısı

27 Nisan 2016 Çarşamba, 12:50

Antalya Güçbirliği Platformu Genel Kurul Çağrısıdır

Platform Yönetim kurulu 27.04.2016 Çarşamba günü saat 11.00 de toplanarak Meltem mah. No 2 Antalya adresinde toplanarak;

Olağan Genel Kurul toplantısı 18.05.2016 Çarşamba günü Antalya Uygulama Oteli Perge toplantı salonunda saat 10.00 da yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 01.06.2016 Çarşamba günü aynı yer, aynı saatte aşağıdaki gündemle yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

GÜNDEM

1- Açılış, yoklama.
2- Saygı duruşu.
3- Divan teşekkülü.
4- Yürütme kurulu faaliyet raporu ve mali raporun okunması.
5- Yeni yönetim kurulunun asil ve yedek üyelerin seçimi.
6- Denetleme kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi.
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış.

Canan TUNGAR Duran CANATAN Kemal KOÇAK
Nilhan TURAN KIRDI Mahmut AKOĞLU

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz