Sevgi evlerindeki çocukları camide ifşa ettiler, haberine ilişkin basın açıklaması

06 Ocak 2022 Perşembe, 19:28

“Sevgi evlerindeki çocukları camide ifşa ettiler” başlığı ile çeşitli basın ve yayın organlarında çıkan

haberler nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Söz konusu haberlerde yer alan “Aileleri tarafından sokağa bırakılan çocuklar” ve “ifşa edildi” gibi

ifadeler, devlet koruması altındaki çocuklara hassasiyet gösterilmesi vurgusuyla temelden

çelişmektedir. “Sokağa bırakılmak” tabiri çocuklarımızın en temel kişilik haklarını ihlal etmekte ve

insani hassasiyetlerle bağdaşmamaktadır. Koruma altındaki çocuklarımızı ötekileştiren ve ikincil

örselenmelerine sebep olan bu dili asla kabul etmiyor ve devlet korumasındaki çocukların hamisi

olmaktan gelen her türlü hukuki hakkımızı saklı tutuyoruz. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da bu

bakış açısıyla mücadele etmeye devam edeceğiz.

Devlet koruması altındaki çocuklarımız, bakımlarını sağlayacak yetişkin bir yakını bulunmadığı için ve

güvenlik ihtiyacı nedeniyle korumaya alınan olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.

Güvenlik ihtiyacından dolayı Bakanlığımız korumasında bulunan çocuklarımızın kimliklerinin gizli

tutulması, mahremiyetlerinin korunması son derece hassas olduğumuz bir konudur.

Güvenlik riski olmayan çocuklarımızın ise akranları ile eşit haklara sahip oldukları ve toplumsal hayata

katılmalarının önünde bir engel bulunmadığı unutulmamalıdır.

Bakanlık olarak çocuklarımızın sosyal, sportif ve kültürel her türlü faaliyete katılmasını destekliyor ve

teşvik ediyoruz.

Kamuoyuna duyurulur.

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Bilgin