10 Nisan 2016 Pazar, 20:45
Pembe Ufuk ALTINER
Pembe Ufuk ALTINER ufukaltuner@windowslive.com Tüm Yazılar

GDO’NUN CANLILARA VE İNSAN SAĞLIĞINA ZARALARI

Yapılan araştırmalar GDO’lu yiyeceklerin, kanser ve alerjik hastalıklarla ilişkili olduğunu bizlere göstermektedir. GDO’ların dünya sahnesine girmesi ile birlikte kalıtımsal rahatsızlıklarda da artış olmuştur.Kanser ve deri hastalıkları, dünyada ve ülkemizde müthiş bir hızla yayılım göstermiş, otizm son on yılda on kat artmıştır.İşlenmiş gıdalar, mevsiminde yetişmeyen meyve ve sebzeler hayatımızın her alanına girmiş ve GDO’dan kaçmak imkansız hale gelmiştir.

GDO’lu yemler 1996’dan beri yaygın olarak kullanılmaktadır. Tamamen bu ürünlerle beslenen hayvanlarda ağır mide enfeksiyonları görülmüştür. Plos One isimli tıp dergisinde yayımlanan araştırmaya göre; binden fazla insandan alınan kan örneklerinden yapılan incelemelerde; deneklerdeki ,GDO’lu bir bitkiye ait DNA yoğunluğunun, insana ait DNA yoğunluğundan fazla olduğu saptanmıştır.Bu inceleme ile GDO’lu DNA parçalarının sindirime uğramadan doğrudan kan dolaşımına katılabildiği ve insan DNA’sında değişikliklere yol açabildiği kanıtlanmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dünyada en çok kullanılan, yabani ot öldürücü tarım ilacı Glisofat’ı insanlar için muhtemel kanser yapıcı madde olarak açıklamıştır.2001’den bu yana yapılan araştırmalarda Glisofat’ın insan ve hayvan hücrelerinde ,kromozom ve DNA hasarı yaptığı bildirilmiştir.Bağımsız bilim adamlarının yaptığı çalışmalarda; GDO’lu patates ile beslenen farelerin beyin ve önemli organlarının küçüldüğü görülmüştür.2012’de Food and Toxicology (FCT) de yayımlanan bir araştırmada; Glisofat türevi Roundup (yabani ot öldürücü zirai ilaç) uygulanan tarlada; yabani otlar ölmesine rağmen GDO’lu mısırların bu ilaçtan etkilenmediği gözlenmiştir.Bu tarladaki GDO’lu mısırlarla beslenen beslenen farelerde; ağır karaciğer ve böbrek hasarı,hormonel değişiklikler ve büyük tümörler tespit edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, parametreler; cinsiyet fark etmeksizin farelerin %76’sında böbrek işlev bozuklukları olduğunu göstermiştir. İnsan ve fare genlerinin benzerliğini düşündüğümüzde sağlığımızın büyük bir tehdit altında olduğu görülmektedir.İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr.Kenan Demirkol ; GDO’lu ürünlerin alerji riskini arttırdığını, insan ve hayvanlarda antibiyotiklere karşı direnç oluşumuna neden olduğunu belirtmiş ve yapılan deneylere göre en geç üçüncü nesilden itibaren kısırlık görüleceğini vurgulamıştır.

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Bilgin