Antalya Deprem Master Planı 1. Çalıştayı Düzenlendi

11 Ağustos 2022 Perşembe, 18:03

Antalya Deprem Master Planı 1. Çalıştayı Düzenlendi
Başkan Böcek ‘Deprem Master Planı ortak akılla ele alınacak’

Antalya Büyükşehir Belediyesi kentin en önemli önceliklerinden biri olan Deprem Master
Planı için çalışmalarına hız verdi. Antalya’nın depreme karşı güvenli hale getirilmesi için
hayata geçirilecek Deprem Master Planı için düzenlenen çalıştay da konuşan Başkan Muhittin
Böcek, Antalya’nın güvenli hale getirilmesi için yapılması gereken çalışmaları ortak akılla ele
alacaklarını belirterek, “Deprem Master Planı’nı ilgili tüm paydaşlarımızla Antalya’nın 19
ilçesini kapsayacak şekilde gerçekleştireceğiz” dedi.
Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Antalya Deprem Master Planı 1. Çalıştayı’na Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Başkan Danışmanları, Daire Başkanları, ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve
akademisyenler katıldı. Çalıştayda 31 Aralık 2025 tarihine kadar bitirilmesi gereken Deprem
Master Planı için izlenecek yol haritası ve yapılacak çalışmalar ele alındı.
DEPREM DEĞİL TEDBİRSİZLİK ÖLDÜRÜR
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek,
ülkenin birçok deprem felaketi yaşamış, ölümler, yıkımlar görmüş, deprem riski olan bir
coğrafyada olduğuna işaret ederek, “Yaşanan her depremden sonra alınmamış tedbirler, ihmal
eksiklikleri, güvenli olmayan yapılar, müdahale ve koordinasyon yetersizliği gibi birçok konu
tartışılır ve söylemde kalır. Ancak kaybettiklerimizi hiçbir şey geri getiremez. ‘Deprem değil
tedbirsizlik öldürür’ sözü hepimizin bildiği ve kabul ettiği bir gerçektir. Bundan hareketle
Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizde olabilecek bir deprem felaketinin etkilerini
azaltmak ve kentimizin depreme karşı dirençli hale getirilmesi amacıyla Deprem Master
Planı’nı hazırlıyoruz. Planlı, kurallı, kimlikli kent Antalya vizyonumuz ile Deprem Master
Planı’nı ilgili tüm paydaşlarımızla Antalya’nın 19 ilçesini kapsayacak şekilde
gerçekleştireceğiz” dedi.
31 ARALIK 2025’E KADAR TAMAMLANACAK
“Antalya’mızın deprem geleceğini dikkate alarak, kentimizin güvenli hale getirilmesi için
yapılması gereken çalışmaları ortak akılla ele alacağız” diyen Başkan Böcek, “Deprem Master
Planı’nda kentimiz için deprem ile ilgili kısa, orta ve uzun vadede alınacak tüm tedbir, karar
ve uygulamaları belirleyeceğiz. Yeniden yapılandırma, yeni ve uygun yapı alanları belirleme,
kamusal yapı ve alt yapı tesislerini de bu kapsamda değerlendireceğiz. Kentimizin depreme
karşı dayanıklı hale gelmesi için ihtiyaç duyulan uygulamalara dair eylemleri belirlerken tüm
tarafların teknik, mali, sosyal, idari ve hukuki haklarını koruyarak görev ve sorumluluklarını
geliştireceğiz. Deprem Master planı çok yönlü, çok katılımlı ve çok aşamalı bir programdır.
Bu nedenle konuya sadece bir mesleki bakış açısı ya da tek bir kurum tarafından ele alınması
yetersiz olacaktır. 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanacak olan planı gerçekleştirebilmek
için tüm paydaşların belirlenecek ilkelerde birleşmesi önem arz etmektedir” diye konuştu.
YOL HARİTASI BELİRLENECEK
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı Deprem Risk Yönetimi Şubesi
Birim Sorumlusu İnşaat Mühendisi Ecehan Olucak ise “Deprem Master Planı Yol Haritası”
başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Olucak, çalıştayın Antalya’da kente dair, kentle ilgili her
kurum ve kuruluşun fikirlerini, önerilerini, deprem master planından beklentilerini iletmesi
amacıyla düzenlendiğini söyledi. Olucak, çalıştaylar sonucunda tüm veriler elde edildikten
sonra risk haritalarının oluşturulması ve deprem modellemesi yapılarak buna göre eylem

Antalya Büyükşehir Belediyesi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Tel: (242) 249 54 80 – Faks: 249 54 85 – basin@antalya.bel.tr

planlarının hazırlanması safhasına geçileceğini anlattı. Olucak, deprem modellemesi
safhasında çalışmaların bilim insanlarıyla yürütüleceğini söyledi.
58 EYLEMDEN 24’Ü BÜYÜKŞEHİR’E AİT
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Şube Müdür
Vekili Jeoloji Yüksek Mühendisi Şahap Engin Deniz de Afet Yönetim Planları içerisinde
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve sorumluluklarını anlattı. Afet yönetim
döngüsünün zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme safhalarından oluştuğunu
söyleyen Deniz, “Valilik makamının oluruyla yürürlüğe giren İl Afet Risk Azaltma Planı’nda
yer alan Afet Risklerine Dirençli Şehir başlığında 18 hedef ve bu hedeflere bağlı
gerçekleşecek 58 eylem var. Bu eylemlerin 24 tanesinden Büyükşehir Belediyemiz sorumlu
durumda. Deprem Master Planı hazırlanması da bunlardan bir tanesi Başkanımız Muhittin
Böcek’in vermiş olduğu talimatla biz bu İRAP’ın içinde de bulunan Deprem Master Planı
çalışmalarına başlamış durumdayız” diye konuştu.
ÇALIŞTAY METODOLOJİSİ
Çalıştayı’ın sabah oturumu Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Dr. Cem Oğuz’un ‘Çalıştay
Metodolojisi’ başlıklı sunumu ve konuşması ile devam etti. Oğuz, Deprem Master Planı’nın
gerekliliğine dikkat çekerek, “Bugün gelinen noktada artık 1 Ocak 2022’den itibaren
yürürlüğü giren ilgili kurum ve kuruluşlara da tebliğ edilen İRAP adını verdiğimiz çalışmayla
her şey tanımlandı. Bu çalışmalardan 18 hedef belirlendi. Birisi de bugün startını verdiğimiz
Deprem Master Planı. Bugün tarihi bir gün. Yol haritamız belli. Sizlere bizim yaptığımız ön
çalışmaları İRAP’ta verilen görevleri beraberce tartışacağız. Genel durumu inceleyeceğiz.
Eksik, fazla gördüğünüz konuları ilgili meslek alanındaki kurumların katkılarıyla kaleme
alacağız . Çalıştayların devamını yapacağız. Çalıştayı kitapçık haline getireceğiz” dedi.
İNSANSIZ HAVA ARACI İLE VERİ OLUŞTURULACAK
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Şubesi
Müdür Vekili Şehir Plancısı Süleyman Kocabaş da çalıştayda ‘Antalya’da Kentsel Dönüşüm’
başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Ardından Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şubesinden Geomatik Yüksek Mühendisi Mehmet Doğan,
‘İnsansız Hava Aracı ile Veri Üretimi’ konusunda katılımcıları bilgilendirdi.
Antalya Deprem Master Planı 1. Çalıştayı konuşma ve sunumların ardından oluşturulan
çalışma guruplarının toplantıları ile devam etti. Çalıştay, grupların görüşlerini belirtilerek
planlama konusunda bilgi alışverişinde bulunmasıyla sona erdi.

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Bilgin