Basın Kartı Olmayanlara Da, Bütün Gazetecilere Aşı Hakkı

01 Nisan 2021 Perşembe, 21:04

Bütün Gazetecilere Aşı Hakkı

Gazeteciler İçin Ayrımcı Aşılama Sırası Kabul Edilemez!

Sağlık Bakanlığı’nın son kararıyla Basın Kartı sahibi ya da Basın İş Yasası ile çalışan meslektaşlarımız, aşılama programı çerçevesinde tercih ettikleri aşı ile aşılanmaya başladı.

Her türlü riske açık meslek grubu olarak gazetecilerin Covid-19 salgınına karşı aşılanmaya başlamasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirmekle birlikte, ayrımcı ve eksik buluyoruz.

Çünkü meslektaşlarımızın önemli bir çoğunluğu Basın Kartı sahibi değildir. Basın Kartı almaya hak kazanmış binlerce gazeteci meslektaşımız da keyfi gerekçelerle Basın Kartı alamamakta ya da kartları iptal edilmektedir.

Ayrıca çok sayıda meslektaşımız Basın İş Kanunu kapsamı dışında çalıştırılmaktadır. Meslektaşlarımızın farklı kanunlar kapsamında çalıştıkları için, aşılamaya sırasıyla ilgili ayrımcılığa uğramalarını etik bulmuyoruz.

Her türlü riskli ortamda, gerçeğin peşine düşmekle görevli gazeteciler, özlük hakları açısından farklı kategorilerde değerlendirilemezler. Gazeteci gazetecidir ve salgın hastalık önlemleri gibi bir konuda, meslektaşlar arasında herhangi bir ayrımcılık uygulanması kabul edilemez.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Akdeniz Şubesi olarak, Covid-19 aşısının medya sektöründe çalışan herkesi, Basın Yasası’na tabi olmasa da sahada canını dişine takarak her türlü tehlike altında çalışan tüm meslektaşlarımızı kapsaması çağrısında bulunuyoruz.

Gazetecilere aşı uygulaması eşitlikçi ve adil bir yaklaşımla gözden geçirilmeli, gazeteci meslek örgütleriyle işbirliği içinde aşılama programına tüm gazeteciler alınmalıdır.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Akdeniz Şubesi

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Bilgin