İstanbul Sözleşmesi, Feshiniz yok hükmündedir

CHP Antalya İl Başkanlığı kadın Yöneticilerden açıklama: “Feshiniz yok hükmündedir”

02 Nisan 2021 Cuma, 12:17

Gün geçmiyor ki bir kadın cinayeti haberiyle uyanmayalım.

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl kadın yöneticileri olarak başkanımız ve tüm il yönetimi ile birlikte İstanbul Sözleşmesi’nin feshinden itibaren elimizden gelen mücadeleyi gerek sokakta gerek meydanlarda gerekse hukuk yoluyla her koşulda verdik! Vermeye de devam ediyoruz.

Bu anlamda İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararının durdurulması ve iptali için Danıştay’a dava açmak için başvurumuzu yaptık.

İstanbul Sözleşmesi, kadınların, çocukların ve herkesin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alan ve Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu bir uluslararası sözleşmedir. Kadına ve çocuklara fiziksel şiddet, küçük yaşta zorla evlendirme, cinsel şiddet ve taciz, ekonomik şiddet de dahil olmak üzere her türlü şiddetten koruyan en kapsamlı sözleşmedir.

İstanbul Sözleşmesi kısaca nedir?

– Sözleşme kadınların ölmesini, öldürülmesini engeller.

– Sözleşme kadın, erkek, çocuk fark etmeksizin tüm bireyleri korur.

– Sözleşme çocuk gelinleri ve zorla evlendirilmeyi engeller.

– Sözleşme kadına ve çocuklara kız, erkek ayrımı olmaksızın tecavüzü engeller.

– Sözleşme cinsel yönelimi nedeniyle bireylerin öldürülmesini engeller.

Şimdi saraya ve tek adama soruyoruz:

“Bu sözleşmenin neyinden rahatsız oldunuz?”

“Bu sözleşmeyi siz okumadan mı imzaladınız? “

“Sözleşme kadının ölmesini ve öldürülmesini engeller, siz önünü mü açmak istiyorsunuz?”

“Sözleşme kadına şiddeti önler, ancak siz sözleşmeyi kaldırarak şiddettin önünü mü açmak mı istiyorsunuz?”

“Sözleşme kadınlara ve çocuklara tecavüzü önler siz önünü mü açmak istiyorsunuz?”

“Sözleşme tüm bireylere cinsiyetleri nedeniyle ayrımcılık yapmayı yasaklar, siz ayrımcılık mı yapmak istiyorsunuz?”

Sözleşmenin feshi; bu ülkede kadın katliamını desteklemek demektir!

Fesih, kadın cinayetlerinin önünü açmak demektir.

İstanbul Sözleşmesi; çok uzun yıllardır sürdürülen kadın hakları mücadelesi ve kazanımları ile hazırlanmıştır. Bu mücadelenin en önemli kazanımı olan bu sözleşmenin bir gecede yok edilebileceğinin sanılması çok büyük bir yanılgıdır.

Ne oldu da bir gece ansızın bu sözleşmeden çekildiniz? Kime sordunuz?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bütün partilerin milletvekillerinin oy birliği ile 24 Kasım 2011’de Kanunlaştırılan İstanbul Sözleşmesi; milli iradenin sonucudur.

Meclis’te oy birliğiyle kabul edilmiş olan bu sözleşme, milletin iradesi yok sayılarak tek kişi tarafından feshedilemez!

Feshiniz yok hükmündedir.

Anayasa’nın 104. Maddesi gereğince temel haklar, kişi hakları ve ödevleri Cumhurbaşkanı kararı ile ortadan kaldırılamaz.

Bu nedenle bu karar açıkça Anayasamızı da yok saymaktır.

İnsan hayatı ve güvenliği, kişi hak ve özgürlükleri, her türlü siyasetin üzerindedir.

İstanbul sözleşmesi gündelik politik hesaplar, bazı şeyh ve tarikatlar için yok sayılamaz!

İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmemiz mümkün değildir!

Sözleşme tamamen uygulanmış olsaydı, kadın cinayetlerinin önlenebileceğini hepimiz biliyoruz.

Ülkenin katiller ve tecavüzcüler cenneti haline getirilmesine izin vermeyeceğiz.

İstanbul sözleşmesi; eşit ve özgür bireylerden oluşan bir toplumun hukuki güvencesidir.

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeyi reddediyoruz!

Bizler, Erdoğan’ın TBMM’ni ve hukuku yok sayarak aldığı fesih kararını tanımıyoruz, tanımayacağız!

Biz kadınlar korkmuyoruz, sinmiyoruz ve itaat etmiyoruz.

Bizler; İstanbul Sözleşmesi’ni ortadan kaldırmaya yönelik Anayasa’ya aykırı bu girişime karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

Ve diyoruz ki,

FESHİNİZ YOK HÜKMÜNDEDİR!

KARARINIZI GERİ ÇEKİN VE SÖZLEŞMEYİ UYGULAYIN

Nuran Yılmaz

CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Bilgin