Kültür gıda gibidir

26 Mayıs 2022 Perşembe, 20:51

Antalya Kültür Memur-Sen( Kültür gıda gibidir. Bünyeye uymayanı bedeni tahrip ettiği gibi milletin inanç ve milli değerlerine uymayan kültür’de toplumu tahrip eder ve yıkar.)
KÜLTÜR=Bir toplumu diğer toplumlardan farklı kılan,geçmişten beri değişerek devam eden,kendine özgü,sanatı,inançları,örf ve adetleri,anlayış ve davranışları ile onun kimliğini kazandıran,dayanışma ve birlik duygusu verdiği toplumda düzeni’de sağlayan maddi ve manevi değerlerin bütünüdür.
İnsanlık tarihinin en eski ve en zengin kültürlerinden biri olan Anadolu kültür ve medeniyeti tarihi süreç içerisinde birçok farklı medeniyetle buluşmuş ve bu medeniyetlerin izlerini bünyesinde barındırmıştır.
Yüzyıllardır ülkemizin en büyük sorun,sıkıntılarından biri’de (KÜLTÜR ve MEDENİYET) Meselesidir.
Gençlere,çocuklara,bireylere (Antalya Kültür memur-Sen) ailesi Olarak Uyarıyoruz lütfen Gençlerinize,Çocuklarınıza Sahip olunuz.
Batı’ya duyulan hayranlık,özenti giyim,kuşam,takı vs üzülüyorum kendi öz değerlerimizden uzaklaşıyoruz.???
Uyan TÜRKİYE oyun içinde oyun kendi KÜLTÜR ve MEDENİYET’imize yabancı olmaya başladık.
Dünya Bizlere Hayranlık Duyarken (Gençler,Çocuklar) özenti,hayranlık,özgürlük adı altında büyüklüğü dünyaca kabul edilen milletimizin,medeniyet varlığına sahip bir milletin çocuklarının batılılaşma sevdası içerisine girmesi sadece bizi bize yabancılaştırmamış aynı zamanda kendi kültürel birikimini yok sayan yabancılaşmış bir nesil oluşturarak kültürel hafızamızda telafisi mümkün olmayan derin izler bırakmıştır.
Antalya kültür Memur-Sen.KİMLİK= Bir milletin kimliğidir.Biz asırlarca insanlık mirasına katkıda bulunan yüksek kültür ve medeniyet birikimine sahip bir milletiz.
Her şeyden önce bunun farkında olmak ve bize ait olan değerlere sahip çıkıp yaşatmak en büyük sorumluluğumuzdur.
Antalya Kültür Memur-Sen=Kültürünü kaybeden bir millet yok olmaya mahkum olduğu gibi sahip olduğu toprak parçasının’da ruhsuz bir bedenden farkı yoktur.Saygılarımla

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Bilgin