SANAT ve ZANAATKAR

09 Şubat 2022 Çarşamba, 18:15

SANAT ve ZANAATKAR (Yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi demektir) Sahip Olalım.
İnsan,duygularıyla ve manevi değerleriyle bir bütündür ve yaradılışı gereği hayatın her aşamasında sanata yönelmektedir.
Sanatsal üretimler’de öncelikle kişilerin sonra’da büyüyerek toplumların simgesi haline gelmektedir.
Sanat,insanlık tarihi boyunca çeşitli şekillerde var olmuştur.
İnsanoğlunun kendini geliştirmesi ve değişen yaşamıyla birlikte sanat’da değişmiş,adeta üretildiği toplumun yaşam biçimi,inanç sistemi,gelişmişlik düzeyi gibi özelliklerini yansıtan bir ayna olmuştur. Bu nedenledir’ki arkeolojik kazılarda bulunan (Seramik,heykel,mozaik ve duvar resimleri,vs) yüzyıllar öncesinde yaşamış uygarlıkların kimlikleri ve medeniyet düzeyleri hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür.
Sanat en başta büyü,tılsım,dinsel öğreti sizde nasıl düşünce olur bilmem ama saygı,ihtişam göstergesi halindeyken zamanla toplumların gücünü ve azametini belgeleyen bir araç haline gelmiştir.Tarihe ismini kazımış medeniyetler bugünün şartlarında bile şaşkına çeviren eserler üretmiş ve kültürlerini yüzyıllar sonrasına taşımayı başarmışlardır.
Üç kıtaya birden yayılan TÜRK milletinin geniş bir tarihi ve kültürü ile birlikte kendine has zengin bir sanatı vardır.Orta Asya’da tarih boyunca çeşitli adlar altında devletler kuran Türklerin ilk sanat eserleri burada kendini gösterir.
İslam öncesi ve sonrası olmak üzere iki ana devreye ayrılan sanatımızın ilk devrine ait motifler milli kültür ve folklorun etkisiyle gelişmiş,İslamiyet’in kabulünden sonra’da bu kültürün etkisiyle daha zengin hale gelmiştir.
İslam dininin kabul edilmesiyle bu dinin kültür çerçevesi içerisine giren Türklerin müşterek İslami motifleri benimsemeleri,hatta onlara kendi renklerini vermelerinin yanında İslam öncesi devre ait eski sanat geleneklerini’de terk etmediklerini görülür.
Bu demektir’ki Türk Sanatı hiçbir zaman (Milli Vasfını) kaybetmemiştir.Geleneksel Türk Sanatları özünü ve ruhunu geçmişten alan Türk halkının toplumsal duyguları ve sanatsal beğenileri aracılığıyla kültürel zenginliklerimizi yansıtan değerlerdir.
Türk el sanatları,Anadolu’nun binlerce yıllık tarihinden gelen çeşitli uygarlıkların kültür mirasıyla,kendi öz değerlerini birleştirerek zengin bir sentez oluşturmuştur.
Antalya kültür Memur-Sen=Günümüzde geleneksel Türk sanatlarının pek çok dalı teknolojinin hızla gelişmesi ve endüstrileşme,değişen yaşam şartları ve değer yargıları gibi nedenlerle eski önemini birazda olsa yitirmiştir.
Bazı el sanatlarının ise kendi özgün çizgisinden uzaklaşarak,yeni üretim biçimleri ile farklı kullanım alanlarına yönelik üretimleri söz konudur.Aynı zamanda zanaatkar denen el sanatı ustalarının sayılarının gittikçe azalması ve bazı geleneksel mesleklerin ve becerilerin yok olması el sanatlarının geleceğini tehdit etmektedir.
Antalya Kültür Memur-Sen Ailesi Olarak Uyarıyoruz ve’de destek,katkı adına yetkilileri davet ediyoruz.
Hızlı bir kentleşme,endüstrileşme,iç göç ve toplumsal değişimin yaşandığı ülkemizde geleneksel meslek,sanat ve zanaatlar küreselleşmeninde etkisiyle büyük bir hızla yok olmakta ya’da kullanım alanı gittikçe daralmaktadır.Sendika olarak uyarıyoruz ve yetkilileri,dernekleri,vakıfları,STK’ları kim varsa davet ediyoruz.
Bu meslek ve sanatların yaşatılarak korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması kültürel açıdan son derece büyük önem taşımaktadır.

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Bilgin