TÜRKİYE’ye Sahip Olalım

04 Şubat 2022 Cuma, 20:19

TÜRKİYE’ye Sahip Olalım.
Antalya Kültür Memur-Sen.(Esat ESMERAY) Bir ülkenin eksenini kendi tarih ve coğrafyası belirler.
Bu zaviyeden bakıldığında Türkiye’nin beş yakın coğrafyasının bulunduğu görülmektedir.
Bunlar (Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu, Afrika ve Orta Asya’dır.)
Anadolu, kökü mazide gözü atide bir hilal burcudur. Bu diyar bir kutlu belde olup misyonu buluşturmaktadır, farklılıkları tevhid sancağı altında zenginlik anlayışına tedbil etmektedir.
Anadolu’yu tarif etmede kelimelere hudud yoktur. Her rengin, cismin, şeklin, dinin, dilin, ırkın, mezhep kısacası yaşayışın, geleneğin, kültürün hasretle kavuştuğu bir mozaiktir.
Asırları aşan kadim medeniyet birikimiyle tarihin her döneminde ve zemininde etkisi fazlaca hissedilmiş bu belde esasında bir merkez hüviyetindedir.
Tarihsel bağlamda değerlendirildiğinde geniş bir coğrafi alanda asırlar boyu hükmeden bir yapının devamı olarak Türkiye, soğuk savaşın en kırılgan dönemlerinde siyasi şartların da gerektirmesiyle çeşitli ittifak arayışlarına girişmiştir.
Batı (Şeytan) Güvenlik şemsiyesi adı altında kendini, uşaklarını, hizmetkarlarını korumak, saklamak adına yanında hizmetinde barındırmaya devam etmektedirler.
İç ve dış mihraklarımız kanı, mayası, sütü bozuklarımız var olduğunu biliyorsunuz.??? Kimlerdir diye sormayınız adres belli.
Büyük ve güçlü TÜRKİYE Olmasından rahatsızlık duyanlarımız var.
Bu güzel gecenin yüzü hürmetine bunlara aman fırsat verme “Allah’ım”(Amin) (Eksen) meselesi bir tartışma konusu olarak süregelmiştir. Şu iyi bilinmelidir ki TÜRKİYE’nin jeo stratejik ve jeo kültürel konumu gereği yalnızca bir merkezle ilişkilendirilmesi potansiyelinin anlaşılmamasına sebep olacaktır.
TÜRKİYE Dünyanın anahtarı, güvencesi, adaleti, emniyet kemeri kısacası hayatın kendisi rahatsızlık duyanlar bunu yıkmak, parçalamak, bölmek adına iç ve dış mihraklar durmadan, usanmadan çalışmalarına devam etmektedirler.
Büyük ve Güçlü Türkiye stratejik derinliği gereği bir Avrupa ülkesi olduğu kadar aynı zamanda bir OrtaDoğu ülkesidir.
Öte yandan Kafkas ve Balkan coğrafyalarının kesişim hattında yer alması münasebetiyle de hem bir Kafkas hem de bir Balkan ülkesidir.
Dolasıyla Türkiye’yi tek bir merkez üzerinden değerlendirmek siyasi parametreler açısından yanlış olacağı gibi yapılacak analizlerde de tam doğru bir Türkiye okumasına fırsat vermeyecektir.
Türkiye son yıllarda geliştirdiği çok boyutlu stratejileriyle küresel sistemin ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğini çeşitli çevrelere hatırlatarak kurulan denklemlerde yerini tayin edebilme iradesini göstermiştir. Son yıllarda farklı coğrafyalarla geliştirilen siyasi, askeri, ekonomik, kültürel ilişkiler şüphesiz tarihsel sorumluluğunun ve aidiyet hislerinin doğal uzantısıdır.
Çünkü ülke olarak sınırlarımız maddi olanın ötesindedir.
Bu can feda olsun bir bedel ödenecekse hazırım.
Türkiye, bölgesel ve küresel alanda hakimiyetini pekiştirmek için insanı temelde çok boyutlu ve çok yönlü ilişkiler geliştirmek ve var olanları da derinleştirmek zorundadır.
TÜRKİYE=Türk ve İslam Dünyası’nın Bayraktarı Olmasından Rahatsız ve’de korkuyor. Haydi Türkiye 2023 ve Sandığına Sahip ol. Saygılar.
Esat Esmeray

Yorum

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Bilgin