Evlenme Boşanma İstatistikleri, 2017

02 Mart 2018 Cuma, 19:10

Evlenme Boşanma İstatistikleri, 2017

TÜİK tarafından 2002 yılına kadar derlenen evlenme ve boşanma istatistikleri, 2003 yılından itibaren Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) verileri kullanılarak yıllık olarak yayımlanmaktadır. 2007 yılından itibaren yıllık, 2010 yılından itibaren yıllık ve üçer aylık dönemler itibariyle yayımlanan “Evlenme ve Boşanma İstatistikleri” haber bülteni, 2013 yılından itibaren yıllık olarak yayımlanmaya devam etmektedir.

EVLENME İSTATİSTİKLERİ

Tanım: Türk Medeni Kanunu’na göre evlenmeye ehil erkek ve kadının, yetkili kanuni merci önünde yapmış oldukları çift taraflı bir akittir.

Veri kaynakları: Veriler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) veri tabanından elde edilmektedir.

Veri derleme sistemi: MERNİS veri tabanında yer alan evlenme olaylarına ilişkin bilgiler, belediye teşkilatı bulunan yerlerde belediyeler, belediye teşkilatı bulunmayan bucak ve köylerde ise muhtarlıklar aracılığı ile derlenmektedir.

Veri işleme: Belediye ve muhtarlıklar aracılığı ile yapılan evlenmeler en geç 10 gün içinde bağlı bulundukları ilçe nüfus müdürlüğüne bildirilmek zorundadır. İlçe nüfus müdürlüklerine gelen bu bildirimler kişilerin nüfus kütüklerine ve MERNİS veri tabanına işlenmektedir

BOŞANMA İSTATİSTİKLERİ

Tanım: Evlenmenin yasal olarak sona erdirilmesidir. Yani, erkek ile kadının, yeni bir evlenme yapacak şekilde hukuki bir kararla evliliklerini tamamen sona erdirmeleridir.

Veri kaynakları: Veriler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) veri tabanından elde edilmektedir.

Veri derleme sistemi: MERNİS veri tabanında yer alan boşanma olaylarına ilişkin bilgiler, asliye hukuk ve aile mahkemeleri aracılığı ile derlenmektedir.

Veri işleme: Mahkemeler yada boşanan bireyler en kısa zamanda bağlı bulundukları ilçe nüfus müdürlüğüne boşanma bildirim formunu göndermek zorundadır. İlçe nüfus müdürlüklerine gelen bu bildirimler kişilerin nüfus kütüklerine ve MERNİS veri tabanına işlenmektedir.

2017 Yılı Evlenme Boşanma İstatistikleri Antalya, Isparta ve Burdur İli sonuçlarını TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel açıklamıştır:

Ülkemizde evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılında 569 bin 459 oldu.

Antalya’da evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılında 16 474 oldu.

Isparta’da evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılında 2 716 oldu.

Burdur’da evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılında 1 567 oldu.

Ülkemizde kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il, binde 9,6 ile Kilis oldu.

Antalya’da kaba evlenme hızı ‰ 7,02

Isparta’da kaba evlenme hızı ‰ 6,31

Burdur’da kaba evlenme hızı ‰ 5,96 olarak gerçekleşti.

Ülkemizde ortalama ilk evlenme yaşı, 2017 yılında erkekler için 27,7, kadınlar için 24,6 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 3,1 yaş olarak gerçekleşti.

Antalya’da ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 28,3, kadınlar için 25,3 oldu

Isparta’da ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 27,2, kadınlar için 24,4 oldu

Burdur’da ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 27,1, kadınlar için 24,0 oldu

Ülkemizde kaba boşanma hızının 2017 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,57 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,51 ile Antalya ve Muğla izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,2 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,21 ile Bitlis, binde 0,22 ile Şırnak izledi.

Isparta’da kaba boşanma hızı ‰ 1,37

Burdur’da kaba boşanma hızı ‰ 1,40 olarak gerçekleşti.

Ülkemizde boşanmaların %38,7’si evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti

Antalya’da boşanmaların %40,4’ü, Isparta’da % 37,7’si Burdur’da ise %37,9’u evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti.

Saygılarımla,

Abdi ÖNCEL

TÜİK Antalya Bölge Müdürü

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz