KAHRAMANMARAŞ ‘DA TURAN HAREKETİ PARTİSİ HİZMETE AÇILDI

29 Nisan 2020 Çarşamba, 19:09

KAHRAMANMARAŞ ‘DA TURAN HAREKETİ PARTİSİ HİZMETE AÇILDI

Turan Hareketi, bilinen 12 bin yıllık uygarlık tarihimizden aldığımız birikimle önce Anadolu’da, ardından Turan illerinde ve en sonunda tüm dünyada adalet, barış, huzur ve refah ile birlikte yaşamayı mümkün kılmak için kurulmuştur.

Turan hareketi Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı İsmail Çapar Osmaniye16.04.1980 doğumlu Türkiye’de siyasete girmiş en genç kişilik olarak bilinmektedir. İsmail Capar, Bütün Kahramanmaraş halkının kapılarımızın sonuna kadar açık olduğunu ve insan ayırt etmeksizin herkesi aynı şekilde hizmet yapacağına bütün Kahramanmaraş halkına söylemek ister ve gençler olarak artık siyasete bireylerin bulunmasını ve Ülkesi için faydalı gençler yetiştireceğine Vatanına bayrağına Sadık olmak için elinden gelen her şeyi  Kahramanmaras halkına yapmaya hazırız.
TÜM ÇOCUKLARIMIZIN GÖZLERİNDE IŞIK HAYALLERİNDE GÖK KUŞAĞI OLACAĞIZ
2 Temmuz 2014 tarihinde Coşkun Durmuş tarafından kurulan ve hali hazırda Genel Başkanlığını Varol Esen’in yaptığı Büyük Turan Hareketi partisine destekler çığ gibi büyüyor ve her geçen gün biraz daha büyüyor.
11 Kasım 1938 yılında sabote edilen Türkçü devrimi tamamlamak; ülkemizin her köşesinde herkese adil ve eşit davranılmasını sağlamak, hiç kimsenin inanç ve siyasal görüşünden dolayı dışlanmayacağı bir barış ortamını sağlamak amacındadır. 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri, devrimleri ve vizyonu ışığında Türk bayrağının birleştirici gücü ve vatanımız sarsılmaz değerlerimizdir. Çünkü Türk bayrağı, dünyada emperyalist güçlere karşı en büyük başarıyı kazanan tek simgedir. Türk bayrağı altında olan, Atatürk ilkelerini benimseyen herkes Türk vatandaşıdır, Türk’tür.
Turan Hareketi Partisi, ülkemizdeki yozlaşmış siyasal partilerin ülkemizin sorunlarına çözüm üretmek bir yana, daha çok soruna neden olduklarının farkındadır. 
Turan Hareketi Partisi hiçbir dış güce bağlı değildir, boyunduruk altında değildir. 
Gücünü yüce Türk ulusundan ve tüm emperyalistlere dersini veren ve tüm rakiplerince de saygı gören Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerinden ve vizyonundan almaktadır.
Turan Hareketi Partisi, ülkemizin potansiyellerinin farkındadır. Ülkemiz bu potansiyelleri ile kendine yetecek ve tüm vatandaşlarına uygarca, hakça ve saygın bir seviye kazandıracaktır. Bu kapsamda yerli kaynaklar, yerli ve bağımsız üretim modelleri ile her yörenin potansiyellerinin sürdürülebilir üretime ve ekonomiye dönüşeceği ve başka hiçbir ekonomik ve siyasal sistemde bulunmayan ve kendine özgü bir Turancı model ile istenen barış, huzur ve refah seviyelerini yakalayacaktır. 
Dünya üzerindeki her yerde atalarımızın ve onların kurdukları uygarlıkların izi vardır. Buradan hareketle Turan Hareketi Partisi, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğimizi inşa etmeye and içmiştir.
Günümüz Yargıtay’ın temeli olan Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye 2. Mahmud tarafından 1837 yılında atılmış, 6 Mart 1868 yılında Sultan Abdülaziz döneminde bu Yüksek Mahkeme Meclis-i Ahkam-ı Adliye adıyla temyiz mahkemesi oluşmuş, 10.01.1945 gün ve 4695 sayılı Kanun ile temyiz mahkemesinin adı “YARGITAY” olarak değiştirilmiştir.
Yargıtay teşkilatı içinde yapılandırılmış olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kuruluşundan bugüne kadar mensuplarının hukuk alanındaki çalışmaları ve bilgi birikimleri ile adli yargıya yön vermiş ve ülke genelinde ceza adaletinin gerçekleştirilmesinde ve uygulama birliğinin sağlanmasında etkin bir rol oynayarak Türk hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından biri olmuştur.
MİSYONUMUZ
Misyonumuz; insan hakları, hukukun üstünlüğü, evrensel hukuk ilkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası temel ilkeleri ile ulusal mevzuatımız ışığında adli uyuşmazlıkların; toplumun adalet duygusunu tatmin edecek şekilde tarafsız, bağımsız, güvenilir, insan onuruna uygun bir yaklaşımla, makul bir sürede, etkili ve verimli yöntemlerle nihai olarak çözümlenmesine ve ülke genelinde uygulama birliğinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktır.

VİZYONUMUZ
Vizyonumuz; ülke genelinde ceza adaletinin sağlanmasını temin etmek için; yargılama faaliyetlerinin, hukuk devleti gereklerine uygun bir biçimde gerçekleşmesine katkı sağlayan, ulusal ve uluslararası alanda saygın ve güvenilir bir Yüksek Mahkeme Başsavcılığı olarak yer almaktır.

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Bilgin